dissabte, 14 de febrer de 2009

Entrevista a Dennet (deures pel 24/02/09)

http://www.uv.es/metode/numero28/dennett_28.html

Desprès de llegir l'entrevista heu de respondre les següents preguntes:
1.- Qui és Dennet?
2.- Quina és la relació entre ciència i filosofia?
3.- Què vol dir amb la metàfora "grues" i "ganxos penjats del cel"?
4.- Quin error no hem de cometre al pensar l'evolució?
5.- Per què diu que "la prudència exigeix que les religions siguin tancades en gàbies"? Estàs d'acord amb aquesta afirmació? Justifica la teva resposta.
6.- En què està treballant ara? Què és el lliure albir?