dimecres, 27 de maig de 2009

preguntes examen avaluació 3

LListat preguntes examen B1, tercera avaluació
Al examen hi hauran preguntes i possiblement un text per explicar dels temes 8,9,10. A més alguna pregunta sobre el treball fet dels filòsofs
Llistat d’algunes de les possibles preguntes:
1. Característiques del llenguatge.
2. Què vol dir que el llenguatge és simbòlic
3. Relació entre les coses paraules i conceptes
4. Per què necessitem els conceptes?
5. Què és el relativisme lingüístic. Exemples
6. Explicar text pàg 135
7. Comunicació humana/comunicació animal
8. Quin és el propòsit de l’antropologia filosòfica
9. Què vol dir que l’ésser humà construeix un món? Quina relació pots trobar entre el fet que el llenguatge sigui simbòlic i la construcció d’un món pròpi?
10. Què vol dir que l’ésser humà és un animal inadaptat? És una avantatge o una desavantatge? Per a què?
11. La consciència en l’ésser humà és autoconsciència. Què vol dir? Quines implicacions té a la vida humana?
12. Què vols dir que els ésser humans som racionals?
13. Per què es diu que l’ésser humà, a diferencia dels animals, és lliure? Es pot qüestionar la llibertat?
14. Per què la teoria conductista nega la llibertat?
15. Relaciona la mancança d’instints amb la llibertat i el fet que només l’ésser humà té un món.
16. Hi ha alguna relació entre llibertat i moral?
17. Per què les hipòtesis de Freud sobre l’inconscient posen en qüestió la racionalitat?
18. Què són les pulsions
19. Què vol dir que en el comportament animal no es dóna consciencia ni voluntarietat?
20. Identificar tots el elements d’una acció. Posar exemples
21. Característiques de la conducta moral.
22. Quina diferencia hi ha entre qualsevol acció humana i l’acció moral.
23. A què es refereix el llibre amb “la dimensió normativa de la moral”?
24. Explica la diferenciació que fa Zubiri entre moral coma estructura i moral com a contingut.
25. Què és un imperatiu moral. Posa exemples.
26. Què és un codi moral? Exemples.
27. “A major llibertat, major responsabilitat” Què vol dir?
28. Què és la consciència moral?
29. Etapes de l’evolució de la consciència moral. Exemples de cada etapa.
30. Diferència entre un enunciat fàctic i un judici de valor
31. Definició d’ètica, valor, criteri i principi
32. Fets, enunciats fàctics, accions, judici de valor, imperatiu moral