divendres, 5 de juny de 2009

Notes filosofia

comp treball examen final i recuperacions
1.- Adrià A. 5,5 6,5 6,5 Aprova el curs
2.- Alberto A. 4 3 5 recuperar la aval 2 i refer el treball
3.- Lara 5 7 6 Aprova el curs
4.- Eduard B. 4 4,5 4.5
5.- Albert B. 4 6,5 4,5 Aprova el curs
6.- Pol 0 0 0 Recuperar tot el curs
7.- Rosa 10 7,5 8,1 Aprova el curs
8.- Marina 8 6,5 5,2 Aprova el curs
9.- Ciara 3 pendent 5,2 Aprova el curs
10.- Alvaro NP NP NP Recuperar tot el curs
11.- Sheila 7 3,5 5,8 Aprova el curs
1.2.- Teresa pendent 5 6,2 Aprova el curs
13.- Aleix 9 6,5 6,3 Aprova el curs
14.- Ot 5,5 pendent 5 Aprova el curs
15.- Helena 7 5 6,3 Aprova el curs
16.- Joel Recuperar 2 i 3
17.- Alejandro 5 4,5 3,1 Recuperar tot el curs
18.- Cristina 7 9 8 Aprova el curs
19.- Irene 2,5 0 0,8 Recuperar 2 i 3
20.- Carla 9 7 7,2 Aprova el curs
21.- Andrea 5 pendent 7.8 Aprova el curs
22.- Sara 9 9 8,4 Aprova el curs
23.- Max 5 6 5,4 Aprova el curs
24.- Albert 6,5 pendent 3,3 Recuperar tot el curs
25.- Eduar V. 0 0 0 Recuperar 2 i 3
26.- Fran 0 0 0 Recuperar tot el curs
27.- Marc C. 6,5 pendent 3,5 Aprova el curs
28.- Gemma 9 7,5 6,7 Aprova el curs
29.- Eduard G. 7,5 7 6,7 Aprova el curs
30.- Claudia 9 7,5 8,6 Aprova el curs
31.- Victoria ? 7,5 4,8 Recuperar aval 1
32.-Emilio 0 0 0 Recuperar tot el curs
33.- Vicente 8 insuf 4,6 Aprova el curs
32.- Gerard 8 pendent 7,2 Aprova el curs
34.- Carles S. 6 7,5 6,1 Aprova el curs
35.- Alex 4,5 insuf 3,7 Recuperar 2 i 3